O przedszkolu

Przedszkole Bajka prowadzi działalnośćć wychowawczo-opiekuńczą od 1 lipca 2016 roku. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.
Przedszkole Bajka jest przedszkolem niepublicznym wpisanym do ewidencji przedszkoli prowadzonej przez Urz±d Miasta Brzesko.

W przedszkolu realizowana jest:

Priorytetowym zadaniem przedszkola jest nauka poprzez zabawę logicznego myślenia przygotowującego do nauki przedmiotów ścisłych w szkole głównie matematyki, fizyki i chemii.
Przedszkole jest częściowo odpłatne.